Hem

KÅLLANDSÖ-STENHAMMAR

MISSIONSFÖRSAMLING


PROGRAMMET

 

 

 

Maj

 

 

23 torsdag     19.00 Bön på ön i Lilla kapellet, Otterstad


25 lördag       10.00-17.00    Kållandsö Missionskyrka

26 söndag     10.00-15.00

Konstutställningen "Kållandsö VISAR"


26 söndag     18.00 Stenhammarkyrkan.

Vårkonsert med Andante.


Juni


2 söndag     10.00 Kållandsö Missionskyrka

Anders Blomberg, Doris Andersson

Sång av Gunnar Erstorp.


4 tisdag     19.00 Stenhammarkyrkan.

Församlingsmöte.


9 söndag     10.00 Stenhammarkyrkan.

Annette Cederqvist & Linnéa Smedman.


15 lördag     18.00 Stenhammarkyrkan.

Samkväm med mat och program

OBS. Anmälan till samkvämet.


16 söndag     10.00 Stenhammarkyrkan.

Anders Blomberg & Annette Cederqvist

Kyrkkafe med mera, med mera!


23 söndag     15.00 Ekumenisk Friluftsgudstjänst vid

Sunnersbergs Hembygdsgård.

Sophia Sahrin Granevik, Anders Blomberg m fl

Servering.


30 söndag     10.00 Gemensam Gudstjänst i Udden

Niclas Wiktorell Kyrkkaffe.


Juli


7 söndag     10.00 Gemensam Gudstjänst i

Kållandsö Missionskyrka

Bengt Isaksson m fl

Kyrkkaffe.


21 söndag     10.00 Gemensam Gudstjänst i Udden

Paul Edström

Kyrkkaffe.


28 söndag     10.00 Gemensam Gudstjänst i

Kållandsö Missionskyrka

Ivar och Ulla Gustafsson

Kyrkkaffe.